Dowiedzieliśmy się już, jakie decyzje należy podjąć, gdy ma do czynienia z kupnem i sprzedażą opcji, nadszedł więc czas, aby dokładnie omówić wady i zalety związane z nabyciem opcji.Jako nabywca opcji kupna zakładasz, że na rynku będzie występowała hossa, to proste. Pamiętaj, że kupujesz prawo do nabycia instrumentu po wybranej przez Ciebie cenie wykonania, nie masz jednak obowiązku kupna.

Powiedzmy, że zauważyłeś, że cena akcji XYZ wynosiła 25, ostatnio spadła jednak do 20. Uważasz, że spadek jest tylko przejściowy i wydaje Ci się, że cena ponownie wzrośnie do 25 w przeciągu najbliższych tygodni. Mógłbyś zatem zwyczajnie kupić akcję i czekać, aż Twoje przypuszczenie się sprawdzi. Na kupno każdych 100 akcji, musiałbyś wtedy przeznaczyć 2000 USD z dostępnych środków. Jeśli cena XYZ nadal będzie spadać, stracisz na swoim zakupie.

Załóżmy jednak, że po przeczytaniu naszych ostatnich dwóch artykułów masz ogólne pojęcie o opcjach, decydujesz się zatem na nabycie opcji kupna z ceną wykonania 20 USD po 0,50 USD. Co to znaczy? Właśnie to, że zapłacisz 50 USD (1 umowa = 100 akcji) przyjmując takie samo założenie o kierunku zmiany cen, jak w przypadku kupna akcji. Jeśli cena akcji XYZ nadal spada, możesz stracić tylko 50 USD, które początkowo zapłaciłeś i nie musisz nigdy kupić akcji (Ostatnie stwierdzenie jest ważne do zapamiętania, wkrótce do niego powrócimy). Co się jednak stanie, gdy cena XYZ wzrośnie? Jeśli kupujesz akcje, Twój zysk jest praktycznie nieograniczony (Cena akcji nie może teoretycznie spaść poniżej 0 USD, może jednak wzrastać w nieskończoność). Jeśli nabywasz opcję kupna, Twój zysk również jest nieograniczony (Pamiętaj, że wartość opcji kupna dla jej nabywcy wzrasta wraz ze wzrostem wartości jej instrumentu bazowego).

Zalety nabycia opcji kupna - Z pewnością dostrzegasz już korzyści, jakie daje nabycie opcji kupna w porównaniu do kupna akcji. Pierwsza zaleta dotyczy środków niezbędnych do dokonania transakcji. Zaleta druga polega na tym, że ryzyko jest ograniczone do sumy, jaką płacisz za opcję kupna (w naszym przypadku 0,50 USD). Dlaczego więc nie wszyscy decydują się na nabycie opcji kupna, jeśli przypuszczają, że cena akcji się odbije?

Wady nabycia opcji kupna - W naszym przykładzie zapłaciłeś 0,50 USD za opcję kupna z ceną wykonania 20 USD w czasie, gdy cena akcji wynosiła 20 USD. Transakcja przyniesie Ci zysk, jeśli cena akcji wzrośnie tak jak przewidywałeś. Jeśli jednak cena XYZ będzie podlegać wahaniom, spadnie lub wzrośnie tylko nieznacznie, zauważysz spadek ceny nabytej przez Ciebie opcji kupna. Pamiętaj, że opcja kupna ma określoną datę wygaśnięcia. Im jest ona bliższa, tym mniej warta jest opcja kupna (Tak naprawdę jest wiele czynników, które wpływają na wartość opcji. Omówimy je w kolejnych artykułach). Dlatego też nabywca opcji kupna musi dokonywać dokładnych przypuszczeń co do kierunku zmiany cen akcji, te przypuszczenia powinny się również szybko spełniać.