Rozwój dzisiejszych podejść do przedsiębiorczości i jej znaczenia zmienia się w okamgnieniu. Jednym z globalnych tematów, na które warto zwrócić uwagę w dzisiejszym dyskursie o globalnych firmach jest "company purpose" - pojęcie celu firmy. Czym jest ten nie do końca poznany wciąż trend, który mocno zaznacza swą obecność w największych organizacjach?

"Company purpose" ze względu na swą specyfikę nie może się mieścić w ramach jednego zdania. Jednak wspólne definicje celów korporacyjnych są w dużej mierze podobne i co najwyżej podkreślają różne obszary oddziaływania tego celu. Niektórzy autorzy w swoich definicjach podkreślają społeczną i etyczną odpowiedzialność firm. Z ich punktu widzenia firmy powinny wykazać się postawą i przyczynić się do przezwyciężenia największych globalnych wyzwań. W innych podejściach tematyka tożsamości i tworzenia znaczeń wysuwa się na pierwszy plan w związku ze zmienionymi oczekiwaniami pracowników - także dlatego, że nadrzędny sens może dobrze wyjaśniać i napędzać procesy transformacyjne w firmach. Jeszcze inni rozumują "company purpose" jako tworzenie wartości, ponieważ cel marki nie powinien być celem samym w sobie - w końcu firma podlega również ograniczeniom ekonomicznym. Jednak większość autorów nie przeciwstawia sobie różnych aspektów celu. Niektórzy nawet łączą wszystkie kryteria w swoich definicjach. Zwykle gdy w firmach omawia się cel organizacji, różne działy korporacyjne wprowadzają do dyskusji różne definicje celu korporacyjnego - inaczej "company purpose" będzie widział dział HR, komunikacji, a zupełnie inaczej relacji inwestorskich.

Niezależnie od odcieni tego zjawiska najwyższe kierownictwo i działy strategiczne często postrzegają "company purpose" jako siłę napędową procesów tworzenia i transformacji wartości. Jak jednak w prostych, namacalnych słowach zrozumieć czym jest cel firmy? "Company purpose" opisuje, dlaczego organizacja istnieje. Określa, za czym się opowiada i w jakim stopniu może wnieść trwały, pozytywny wkład w tworzące wartość współistnienie biznesu, społeczeństwa i środowiska. Cel ten wzywa firmy do wydania deklaracji chcąc zapewnienia lepszego, bardziej przejrzystego i bardziej odpowiedzialnego społecznie ładu korporacyjnego. Często jest to prosta, jednostronicowa deklaracja opublikowana przez zarząd firmy, która jasno określa cel firmy i sposób harmonizacji sukcesu komercyjnego z odpowiedzialnością społeczną. Szerokość tego pojęcia jest jednak imponująca, bowiem w jego duchu firmy powinny służyć nie tylko swoim akcjonariuszom, ale także dostarczać wartość swoim klientom, inwestować w pracowników, postępować uczciwie z dostawcami i wspierać społeczności, w których działają. W innym ujęciu cel organizacji - ten "wyższy" cel - nie dotyczy wymiany gospodarczej. Odzwierciedla on coś bardziej aspiracyjnego. Wyjaśnia, w jaki sposób ludzie zaangażowani w organizację robią różnicę, daje im poczucie znaczenia i przyciąga ich wsparcie.

Jeśli przyjrzeć się temu zbiorowi różnych, ale w zasadzie często dość podobnych definicji coraz jaśniejsze jest, że z punktu widzenia większości punktów widzenia "company purpose" opisuje tożsamość firmy. Reprezentuje powód istnienia, przeważnie dużej firmy. Wyjaśnia filozofię stojącą za modelem biznesowym, sensowną istotę firmy i maksymę przewodnią dla każdego działania gospodarczego organizacji. Mówiąc najprościej, cel jest ostatecznym zaznaczeniem różnicy, jaką firma stara się wprowadzić na świecie. Autentyczny cel marki wykracza poza przekonującą inicjatywę społecznej odpowiedzialności biznesu lub wspólną strategię wartości dla produktu lub usługi. Siłą napędową "company purpose" jest moc angażowania i inspirowania pracowników, generowania lojalności klientów i pomagania firmom w obraniu kursu na zrównoważony, znaczący wzrost. A to - w przypadku globalnego ocieplenia czy nieustannej degradacji środowiska - nabiera dziś wyjątkowego dla organizacji znaczenia. Nic dziwnego, że coraz większa liczba firm dzieli się swoim celem, który znacznie wykracza poza generowanie zysku czy społeczną odpowiedzialność biznesu.