Zadaniem inwestora z zamiarem kupna pierwszych akcji z uwzględnieniem horyzontu długoterminowego, jest zapłacić niższą cenę niż przyszła wartość zysków spółki. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać.

Nawet podstawowa analiza akcji pomaga inwestorom znaleźć dobre spółki. Korzystając z prostych metod analitycznych, licznych dostępnych za darmo narzędzi, możemy próbować szukać spółki handlowane na giełdzie z dyskontem w stosunku do oczekiwanej wartości. Podstawowa analiza opiera się na założeniu, że ceny bieżące akcji nie oddają właściwej wartości spółki.

Z wykresu czy z raportu?

O skuteczności analizy technicznej, która z założenia mówi, że cena akcji odzwierciedla stan bieżący firmy, można dyskutować bez końca. Analizując wykresy, analitycy techniczni uważają, że można przewidzieć przyszłe zachowania cenowe, używając do tego dziesiątek formacji świecowych. Statystycznie analiza techniczna lepiej sprawdza się na niższych interwałach czasowych, jak również jest chętniej wykorzystywana przez krótkoterminowych inwestorów poszukujących spekulacyjnych zysków. Jednak handel akcjami tylko w oparciu o analizę wykresów wiąże się z dużym ryzykiem - jeżeli spółka ma słaby biznes, który nie spełnia oczekiwań inwestorów, to żadna formacja techniczna tego nie uratuje. Bezdyskusyjnie jest to popularna forma analizy, ponieważ jest łatwa do nauczenia się i atrakcyjna dla wzrokowców.

Zasadniczo większe znaczenie ma analiza fundamentalna, ponieważ daje więcej wskazówek w zakresie kondycji samej spółki, poza jej ceną na giełdzie, a także jest najlepszym sposobem na wyszukanie nieoszacowanego aktywa. Aby choć w podstawowym zakresie poznać spółkę, należy dobrze zrozumieć znaczenie podstawowych łatwych do zrozumienia wskaźników. Resztę zrobią za nas skanery giełdowe.

  • Cena do zysku (P/E) - spółki publikują swoje zyski (lub straty) jako zysk na akcję (EPS). Wartość wskaźnika to bieżąca cena akcji spółki podzielona przez jej zysk na akcję (np. akcje notowane są po 30,00 USD, a zysk spółki wyniósł 2,00 USD na akcję w ciągu ostatniego roku, wówczas P/E wyniesie 15 lub "15-krotny zysk"). Jest to najczęściej stosowany wskaźnik wyceny w analizie fundamentalnej i jest najbardziej użyteczny przy porównywaniu firm z tej samej branży o podobnych perspektywach wzrostu.
  • Wzrost ceny do zysku (PEG) - to rozwinięcie P/E, który mierzy wartość spółki w oparciu o oczekiwaną szacunkową stopę wzrostu zysków. Tak więc wskaźnik PEG obliczany jest przez podzielenie wartości P/E przez prognozę wzrostu zysków (np. P/E 20 dzielimy przez 10% oczekiwanego wzrostu o określonym czasie, wówczas PEG wyniesie 2)
  • Cena do wartości księgowej (P/B) - wartość księgowa to suma wartości jej aktywów (czyli ile jest warty majątek spółki, jakby go zmonetyzowała). Podobnie jak wskaźnik P/E, jest to najbardziej przydatne narzędzie do porównywania firm z tej samej branży.
  • Zwrot z kapitału (ROE) - to nic innego jak miara rentowności biznesu. Zwrot z kapitału jest obliczany poprzez podzielenie dochodu netto spółki przez kapitał własny (aktywa minus zobowiązania). W skrócie, ROE mówi nam, jak skutecznie firma wykorzystuje zainwestowany kapitał do osiągnięcia zysku, i jak większość wskaźników, jest przydatna do porównywania firm z tej samej branży. Innymi słowy firma z 20% ROE jest bardziej wydajna w generowaniu zysku niż firma z 10% ROE.

Dodatkowym wskaźnikiem pomocnym w analizie akcji firmy jest miarka kondycji finansowej. Z gąszczu wskaźników, początkujący powinni skupić się na stosunku zadłużenia do wartości EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją). Łączne zadłużenie firmy jest publikowane w kwartalnych raportach. Nie ma narzuconych wartości mówiące o tym kiedy zadłużenie jest duże, a kiedy nie - tu każda branża rządzi się innymi prawami. Jednak jeżeli spółki odstaje od średniej branży, może to oznaczać podwyższone ryzyko.

Inwestor długoterminowy powinien także wiedzieć, że analiza firmy to także wyjście poza strefę liczb i przestudiowanie innych czynników takich jak analiza branży i trendy, trwałe przewagi konkurencyjne, zarządzanie. Im bardziej korzystne perspektywy, tym większa szansa na długoterminowy wzrost analizowanej firmy.

Nie ma jednego sprawdzonego modelu oceny giełdowej spółki, jednak jej solidna analiza znacząco może pomóc w podejmowaniu (trafnych) decyzji. Celem analizy spółek jest wyłuskanie wartościowego przedsiębiorstwa z długoterminowym potencjałem wzrostu.