DHT (DHT  ) jest spółką zarządzającą tankowcami, obecnie w flocie znajduje się ich 27. "Supertankowce" są największymi zbiornikowcami do przewozu ropy naftowej, a także największymi konstrukcjami ruchomymi stworzonymi przez człowieka. Należą do nich bardzo duże ropowce o nośności ponad 250 000 DWT (ang. deadweight tonnage). Statki te mogą transportować 2.000.000 baryłek (320.000 m3) ropy naftowej.

DHT zanotował znaczny spadek przychodów z żeglugi, spowodowany spadkiem popytu na ropę naftową na świecie. Kurs akcji oscyluje w granicach 6,40 USD. Kapitalizacja przekracza jeden miliard dolarów. Spółka jest relatywnie tania, cena do wartości księgowej wynosi 0,86. Spółka jest w stanie generować dodatnie przepływy finansowe z działalności operacyjnej pomimo kryzysu spowodowanego pandemią. W pierwszym kwartale 2021 r. spółka odnotowała przychody z transportu w wysokości 87,0 mln USD w porównaniu z 211,9 mln USD w pierwszym kwartale 2020 r. Spadek w porównaniu z okresem 2020 r. do 2021 r. obejmuje 113,2 mln USD, które można przypisać niższym stawkom za przewóz tankowców oraz 11,7 mln USD, które można przypisać zmniejszeniu liczby dni przychodu ogółem w wyniku planowego przestoju w związku z przeglądami technicznymi. Spółka skorzystała ze słabej koniunktury na rynku przewozów towarowych, aby przyspieszyć terminy remontów. Dane za I kwartał 2021 r. nie były więc bardzo dobre. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2021 r. wyniosły 10,9 mln USD w porównaniu do 130,7 mln USD za pierwszy kwartał 2020 r. Na zmianę o 119,8 mln USD składają się: spadek zysku netto o 60,5 mln USD, spadek zmian w aktywach i zobowiązaniach operacyjnych o 44,0 mln USD oraz spadek o 15,3 mln USD w pozycjach bezgotówkowych uwzględnionych w zysku netto.

Zgodnie z oczekiwaniami, w pierwszym kwartale 2021 r. spółka odnotowała przychody z żeglugi na poziomie 87 mln USD, podczas gdy w pierwszym kwartale 2020 r. było to 211,9 mln USD. Bezprecedensowy spadek globalnego popytu na ropę naftową odbił się na stawkach przewozowych. Świadczy o tym również ponad czterokrotny wzrost planowanych dni wolnych od pracy, które w I kwartale 2021 r. wyniosły 232. Dodatkowo średnie stawki przewozowe spadły z 83 tys. dolarów dziennie w II kwartale 2020 r. do 31 tys. dolarów dziennie w I kwartale 2021 r. Jednak pomimo tego wszystkiego i spadku rozwodnionego zysku na akcję o oszałamiające 84% w porównaniu do I kwartału 2020 r., spółce nadal udało się wyjść z zyskiem i nadal wypłacać dywidendę swoim akcjonariuszom. W prezentacji inwestorskiej firmy z maja 2021 roku wspomniano, że do czasu publikacji 75% dostępnych dni zostało zarezerwowanych przy stawce 21,3 tys. dolarów za dzień, nie licząc ewentualnych podziałów zysku na cztery czartery czasowe. Próg rentowności dla II kwartału 2021 r. wynosi 15,9 tys. dziennie, co daje spółce bufor w postaci 5,4 tys. dziennie. Innymi słowy, spółka wygeneruje wystarczającą ilość gotówki, aby pokryć koszty operacyjne i kapitałowe, spłacić zadłużenie, otrzymać wynagrodzenie i nadal osiągać zyski w środowisku niskich stawek przewozowych.

Pomimo że gospodarka światowa rozpoczęła przejście na bardziej ekologiczną energię, oczekuje się, że popyt na ropę naftową znacznie wzrośnie w drugiej połowie 2021 roku. Szacuje się, że globalny popyt na ropę osiągnie poziom z roku 2019 do roku 2022. Ponadto wiemy, że po dużych załamaniach cyklu gospodarczego ropy naftowej, stawki frachtowe wykazują tendencję do liniowej korelacji z cenami ropy. Znajduje to odzwierciedlenie w stawkach za czarter na czas w przeliczeniu na dzień, ponieważ w przypadku jednego roku, obecna stawka wynosi 25 tys. dolarów za dzień, na zasadzie pro rata. Stawki te, choć płaskie od maja, wzrosły od początku tego roku.

Prawdą jest, że gospodarka światowa przechodzi na bardziej przyjazny środowisku profil energetyczny. Jest to oczywiście zła wiadomość dla przemysłu naftowego. Jednak biorąc pod uwagę, że przemysł naftowy ma czas do 2035 r., inwestorzy mogą odnieść korzyści z selektywnego inwestowania w wysokiej jakości spółki tankowcowe o sprawdzonej historii. Zdecydowanie nie jest to rynek typu "zamknij oczy i wybierz akcję", ale uważam, że inwestycja w DHT już teraz może przynieść znaczne zyski w niedalekiej przyszłości, zarówno w postaci wzrostu wartości kapitału, jak i dochodów. Spółka ma wystarczającą ilość gotówki i zdolność kredytową, a zarząd wykonał do tej pory świetną pracę. Oczekuję, że znajdzie to odzwierciedlenie w cenie akcji pod koniec drugiej połowy 2021 roku.

DHT ma dużą płynność finansową i niską dźwignię finansową. W ciągu ostatnich kilku lat zyski były świetne w okresie szczytowym i znacznie lepsze niż u spółek porównywalnych w okresie słabego ostatnio rynku tankowców. W tym roku, pomimo znacznie lepszych wyników, akcje spółki są jak dotąd gorsze od spółek porównywalnych (Euronav (EURN  ), Teekay Tankers (TNK  ) i Scorpio Tankers (STNG  )), co zapewnia dobry stosunek ryzyka do zysku.