Na skutek rozbudowy zakończonej za sprawą prezydenta Abdela-Fattah el-Sisi dwa lata przed terminem, egipski Kanał Sueski został poszerzony, pogłębiony i wyposażony w równoległą drogę wodną, umożliwiającą ruch w dwóch kierunkach. Poszerzony kanał będzie stanowił konkurencję dla Kanału Panamskiego w kontekście handlu między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Jego przepustowość będzie niemal dwukrotnie większa, a czas konieczny do przepłynięcia kanału prawdopodobnie zmniejszy się o około 39%. Mahmoud Rezk, Dyrektor ds. Planowania i Prac Badawczych współpracujący z władzami Kanału Panamskiego, szacuje, że roczne wpływy z użytkowania Kanału Sueskiego wzrosną do 2023 roku z 5,3 mld USD do 13,2 mld USD.Dla administracji el-Sisi, która spotkała się z potępieniem ze strony międzynarodowej społeczności za naruszanie praw człowieka oraz prześladowania polityczne, rozbudowana Kanału Sueskiego jest nie tylko krokiem do gospodarczej ekspansji, lecz również symbolem kompetencji egipskiego reżimu, który był w dużej mierze wspierany finansowo przez Arabię Saudyjską oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Te dwa bogate w ropę naftową kraje przekazały Egiptowi około 20 mld USD, obawiając się, że działania religijnych ekstremistów doprowadzą do jego destabilizacji. W związku ze spadkiem cen ropy naftowej, Egipt nie może już liczyć na tego typu wsparcie. Rozbudowa Kanału Sueskiego ma zdaniem administracji el-Sisi pozwolić na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych. Niemniej jednak, ta inwestycja mogła zostać przeprowadzona nie w porę: również Kanał Panamski jest obecnie rozbudowywany i ma zostać otwarty w 2016 roku. Ponadto, Kanał Sueski nie był w pełni wykorzystywany jeszcze przed rozpoczęciem projektu rozbudowy, głównie za sprawą ostatniego spowolnienia gospodarczego w Chinach, a także spadku popytu na ropę naftową z Zatoki Perskiej w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też wielu ekspertów kwestionuje wysokość wpływów oczekiwanych przez Kair.

Prezydent Abdel-Fattah el-Sisi
Prezydent Abdel-Fattah el-Sisi

Niemal jedna dziesiąta towarów, którymi handluje się na świecie, jest obecnie transportowana Kanałem Panamskim. Jak powiedział Ahmed Heikal, dyrektor generalny jednego z największych egipskich funduszy inwestycyjnych, Oalaa Holdings, "z geopolitycznego punktu widzenia, całemu światu zależy na stabilizacji w Egipcie". Wśród towarów transportowanych kanałem na północ do Europy Zachodniej dominuje ropa naftowa z Zatoki Arabskiej, a towary transportowane na południe do Azji to głównie zboża i towary przemysłowe z Ameryki Północnej i Europy. Mimo to nie jest jasne, czy rozbudowa Kanału Sueskiego będzie miała istotne konsekwencje dla handlu międzynarodowego. Sukces projektu zależy w dużej mierze od tego, czy inwestorzy zechcą budować fabryki w obszarach przemysłowych otaczających drogę wodną. Choć głośno było o tym, że rozbudowa kanału pozwoli na skrócenie czasu transportu, sama oszczędność czasu prawdopodobnie nie wystarczy, aby zrównoważyć obawy finansistów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Egipcie. Mimo renowacji Kanału Sueskiego, w związku z wydarzeniami w regionie, w tym atakami Państwa Islamskiego w Libii oraz zamieszkami na Półwyspie Synaj, inwestycje zagraniczne w Egipcie nadal wiążą się z wysokim ryzykiem.

Kanał Sueski jest niezwykle istotną drogą wodną dla Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie okręty wojenne mają pierwszeństwo przepływu kanałem w celu możliwie szybkiego rozmieszczenia oddziałów w sąsiednich niestabilnych rejonach. Na rozbudowie kanału skorzysta szczególnie ExxonMobile (XOM  ), ponieważ pozwoli ona na szybszy transport towarów w ilościach hurtowych. Ponad jedna trzecia światowych zapasów ropy naftowej znajduje się w okolicy Kanału Sueskiego, jednak destabilizacja w tym regionie stanowi stałe zagrożenie dla rynku. Aby Kair mógł osiągnąć planowane zyski, reżim el-Sisi musi nie tylko rozbudować Kanał Sueski, lecz również zadbać o infrastrukturę oraz podjąć starania na rzecz stabilizacji w kraju, co jest niezbędne do przyciągnięcia zagranicznych inwestorów i rozwoju handlu międzynarodowego.

Dźwigi w Kanale Sueskim
Dźwigi w Kanale Sueskim