Omówiliśmy już podstawy handlu opcjami - mam nadzieję, że opublikowane do tej pory artykuły były dla Ciebie pomocne i interesujące - możemy więc przejść teraz do bardziej zaawansowanych kwestii, a mianowicie omówić wycenę opcji oraz wprowadzić nowe terminy, których jeszcze nie zdefiniowaliśmy. Od tego momentu nasze dyskusje staną się bardziej szczegółowe, przejdziemy do skomplikowanych terminów z dziedziny opcji, zostawiając za sobą podstawy. Po raz ostatni skorzystamy również z naszego fikcyjnego przykładu, spółki XYZ. W następnych artykułach będziemy opierać się już na rzeczywistych przykładach spółek, notowania których możesz na bieżąco śledzić na rynku.

Wartość wewnętrzna i zewnętrzna - najprościej rzecz ujmując, wycena opcji opiera się na kalkulacji ich dwóch głównych wartości (w rzeczywistości wycena opcji jest znacznie bardziej skomplikowana, zależy również od wysokości stóp procentowych, zmienności rynku oraz wypłacanych przez spółkę dywidend). Zacznijmy od wartości wewnętrznej (ang. intrinsic value), którą mają wyłącznie opcje "in-the-money". Załóżmy, że cena akcji spółki XYZ wynosi obecnie 31 USD, a Ty nabywasz opcję kupna z ceną wykonania 30 USD za 1,65 USD. Cena instrumentu bazowego jest w tym przypadku wyższa od ceny wykonania opcji kupna o 1 USD, w związku z tym ta opcja kupna jest "in-the-money" (cena akcji XYZ w wysokości 31 USD - cena wykonania w wysokości 30 USD = 1 USD). 1 USD z premii, którą zapłaciłeś nabywając opcję kupna (1,65 USD) nazywamy wartością wewnętrzną. Tak długo jak cena akcji XYZ jest wyższa od 31 USD, Twoja opcja kupna jest warta co najmniej 1 USD. W rzeczywistości rynkowa wartość opcji jest niemal zawsze wyższa od ich wartości wewnętrznej. Czym jest pozostała część premii (O,65 USD w naszym przypadku), którą zapłaciłeś nabywając opcję na rynku?

Wartość zewnętrzna (ang. extrinsic value) lub wartość czasowa - pamiętaj, że jako nabywca opcji wybierasz cenę wykonania i datę wygaśnięcia opcji (patrz nasze poprzednie artykuły poświęcone podstawom handlu opcjami). Cena opcji odzwierciedla czas, jaki pozostał do daty jej wygaśnięcia, ponieważ dopóki ona nie nastąpi, nadal istnieje prawdopodobieństwo, że cena instrumentu bazowego opcji wzrośnie lub spadnie. W naszym przypadku 0,65 USD reprezentuje prawdopodobieństwo, że cena akcji XYZ wzrośnie powyżej 31,65 USD przed datą wygaśnięcia opcji. Załóżmy, że opcja wygaśnie za 10 dni, a cena akcji XYZ utrzymuje się do tego czasu niezmiennie na poziomie 31 USD. W tym przypadku, opcja kupna będzie tracić na wartości z każdym dniem bliżej daty wygaśnięcia, jej wartość utrzyma się jednak na poziomie co najmniej 1 USD. Jest to spowodowane tym, że im bliżej daty wygaśnięcia, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wysokiego wzrostu kursu akcji spółki XYZ. Dlatego też, jak wspominałem we wcześniejszych artykułach, nabywca opcji zyskuje na szybkich i znacznych zmianach cen ich instrumentów bazowych.

Ważne - jako nabywca opcji kupna powinieneś unikać kupowania opcji "out-of-the-money", które nie mają wartości wewnętrznej - teraz już wiesz dlaczego. W naszym przypadku oznaczałoby to, że unikałbyś nabycia opcji kupna z ceną wykonania powyżej 31 USD.