Wiele osób w USA i na całym świecie uważało i miało rację, że Rezerwa Federalna rozpocznie proces podnoszenia stóp procentowych. Od wielu lat Bank Rezerwy Federalnej działał na rzecz utrzymania stóp procentowych na niskim poziomie w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Wierzono, że przy niskich stopach procentowych konsumenci będą chętniej wydawali pieniądze. Większość osób twierdziła, że miało to zastosowanie w przypadku klasy wyższej i wielu działalności, ale niekoniecznie dla średniej i niższej klasy obywateli USA.

W związku z przekonaniem inwestorów, że stopy procentowe zostaną podniesione, nastąpił ich masowy exodus z funduszy obligacji i związanych z obligacjami. Jak wiemy, stopy procentowe są odwrotnie proporcjonalne do cen obligacji. Dla przykładu, kiedy stopy procentowe wzrastają (bądź oczekuje się, że wzrosną) cena obligacji spada w dół. Jeśli spojrzymy na wykres notowań funduszu ETF iShares 20+ year Treasury Bond (TLT  ), zobaczymy, że inwestorzy sprzedają swoje obligacje, co w efekcie przyczynia się do spadku ich cen.

TLT jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym sposobem na inwestowanie, kiedy rosną stopy procentowe. Fundusz ten inwestuje w obligacje, którym zostało ponad 20 lat do wygaśnięcia. Możliwość zajęcia pozycji w obligacjach bez potrzeby ich kupowania znacznie zwiększyła popularność TLT wśród inwestorów.

Wielu przewidywało wzrost stóp procentowych, co można wywnioskować po wynikach TLT. Od początku listopada, po wyborach prezydenckich, notowania TLT spadły o ponad 8%. Powodem tego była w głównej mierze informacja ze strony FED, iż nie dojdzie do dostosowania stóp procentowych przed wyborami. Cóż, po wyborach notowania TLT znalazły się w praktycznie prostym trendzie spadkowym. Jednak tak naprawdę spadek ten rozpoczął się już w czerwcu, bowiem od tego czasu TLT stracił już ponad 16%, powoli zsuwając się każdego miesiąca. Po wyborach jednak TLT przyspieszył na swojej drodze w dół.

Czy taki los czeka TLT? Czy jego notowania będą od teraz jedynie spadać? Cóż, to zależy od tego, jak FED będzie zapatrywał się na przyszłość gospodarki oraz od tego, jakie będą jej ogólne wyniki. Na tę chwilę wiemy już, że Rezerwa Federalna gotowa jest rozpocząć proces podnoszenia stóp procentowych.