Fundusze ETF mają dwie wielkie zalety, o których zbyt często się nie mówi. Pierwsza z nich to transparentność, druga natomiast to efektywność pod względem podatkowym. W dzisiejszym artykule chciałbym porównać fundusze ETF oraz fundusze wzajemne biorąc pod uwagę właśnie te dwie kategorie, a także pokazać, że fundusze ETF wyprzedzają fundusze wzajemne o lata świetlne.

Transparentność. Jedną z kluczowych zalet funduszy ETF jest znacznie lepsza od funduszy wzajemnych transparentność w odniesieniu do instrumentów, w które inwestują. Biorąc pod uwagę to, że inwestorzy wierzą, że notowania na Wall Steeet są najniższe w historii, możliwość codziennego sprawdzenia, jakie instrumenty wchodzą w skład portfela danego funduszu, jest dla nich wielką zaletą.

Fundusze wzajemne. Problem z funduszami wzajemnymi polega na tym, że muszą one ujawniać informacje na temat swojego portfolio wyłącznie co kwartał, z 30-dniowym opóźnieniem. Między dniami, w których fundusze wzajemne raportują o składzie swojego portfela, inwestorzy nie mają pojęcia, czy inwestują one zgodnie z tym, co podały w swoim prospekcie emisyjnym, a także czy menadżerowie funduszy nie odnotowali niechcianych zysków. Fundusze wzajemne mogą odchodzić od ustalonych celów inwestycyjnych i często to robią (tę sytuację określamy jako style drift), co może negatywnie wpływać na plan alokacji środków ustalony przez inwestorów.

W skrócie: kupując jednostki uczestnictwa w funduszach wzajemnych, dajesz im duży kredyt zaufania, wiedząc, że w przeszłości wielu inwestorów się na tym sparzyło.

Fundusze ETF. Większość funduszy ETF podaje publicznie wszystkie informacje dotyczące swojego portfolio, często są one publikowane na ich stronach internetowych, które są aktualizowane codziennie. iShares.com wykonuje świetną robotę publikując pełny skład portfolio inwestycyjnego niemal wszystkich funduszy ETF na świecie. Jeśli nie chcesz wchodzić na konkretną stronę internetową, wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę symbol danego funduszu ETF oraz słowo portfolio i łatwo znajdziesz informacje również w ten sposób.

Niektóre fundusze ETF, którymi zarządzają firmy specjalizujące się w funduszach wzajemnych takie jak Vanguard, nie ujawniają publicznie składu swojego portfolio. Nie istnieje żadne prawo, które wymagałoby codziennego publikowania składu portfolio inwestycyjnego funduszy ETF.

Efektywność podatkowa. Jeśli fundusz wzajemny lub fundusz ETF posiada papiery wartościowe, które zyskały na wartości i decyduje się je sprzedać z dowolnego powodu, to odnotowuje zysk kapitałowy. Tego typu transakcja może być skutkiem sprzedaży papierów wartościowych na zasadzie posunięcia taktycznego, wynikiem starań funduszu związanych ze zbilansowaniem jego portfolio inwestycyjnego, a także próbą uniknięcia sprzedaży jednostek uczestnictwa przez akcjonariuszy.

Zgodnie z prawem, jeśli fundusze notują zyski kapitałowe, muszą je wypłacić akcjonariuszom pod koniec każdego roku.

Jak podaje Barrons, przeciętny fundusz wzajemny inwestujący w spółki z rynków wschodzących wypłaca akcjonariuszom co roku zysk kapitałowy, którego wartość odpowiada 6,46% jego wartości aktywów netto (Net Asset Value, NAV).

Fundusze ETF radzą sobie znacznie lepiej. Przeciętny fundusz ETF inwestujący w spółki z rynków wschodzących wypłaca swoim akcjonariuszom w analogicznym okresie zysk kapitałowy w wysokości zaledwie 0,01% NAV.

Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, dlatego że są funduszami indeksowymi. Większość funduszy ETF ma niewielkie obroty, a przez to kumuluje znacznie mniejsze zyski kapitałowe niż aktywnie zarządzane fundusze wzajemne. Fundusze ETF są również bardziej efektywne pod względem podatkowym od indeksowych funduszy wzajemnych. Wszystko to dzięki magicznemu sposobowi, w jaki nowe jednostki uczestnictwa są emitowane oraz skupowane.

Jeśli inwestor posiadający jednostki uczestnictwa funduszu wzajemnego decyduje się odzyskać swoje pieniądze, fundusz musi sprzedać papiery wartościowe, żeby pozyskać środki na wykupienie tych jednostek. Jeśli jednak inwestor indywidualny chce sprzedać swoje jednostki uczestnictwa w funduszu ETF, po prostu sprzedaje je innemu inwestorowi podobnie jak akcje. Bez problemów, bez zysków kapitałowych dla funduszy ETF.

Ten system nie działa tak gładko dla wszystkich funduszy ETF. Fundusze o stałym dochodzie, które mają większe obroty, a także często przeprowadzają emisję i wykup jednostek w oparciu o posiadane środki, są mniej efektywne podatkowo od funduszy ETF inwestujących w akcje.

Zakładając, że między funduszami wzajemnymi i funduszami ETF nie występują inne różnice, fundusze ETF łatwo wygrywają w tym porównaniu, mając za sobą dwie dekady, w czasie których pokazały, że są bardziej efektywne pod względem podatkowym od jakichkolwiek innych funduszy dostępnych na rynku.